Recursos

RESPIRACIÓ, MINDFULNESS I COHERÈNCIA CARDÍACA

Amb la pràctica regular d’aquest EXERCICI DE RESPIRACIÓ I COHERÈNCIA CARDÍACA aconseguirem reduir l’estrés, l’ansietat i assolir un estat de més benestar físic i emocional.

La COHERÈNCIA CARDÍACA és un estat d’equilibri emocional i fisiològic en el qual la respiració i el batec cardíac es regulen i permeten que tot el nostre organisme entri en un estat de més sincronia.

MÚSICA BILATERALITZADA-EMDR

L’àudio ha d’escoltar-se amb auriculars, ja que l’efecte relaxant i terapèutic s’aconsegueix quan l’estimulació auditiva passa d’un hemisferi a l’altre.

Aquesta música bilateralitzada és un recurs terapèutic destinat a reforçar i donar continuïtat al tractament d’EMDR realitzat a la consulta. Perquè sigui efectiu cal seguir les indicacions del/de la vostre/a psicòleg/a clínic/a.