Neurofeedback

Neurofeedback

El Neurofeedback és una tècnica basada en l’Electroencefalograma,  que permet regular, estabilitzar i millorar el funcionament cerebral. 

També anomenat “Biofeedback basat en l’Electroencefalograma”, o “Neuroretroalimentació, és eficaç tant per tractar patologies com per millorar el benestar emocional i el rendiment intel·lectual.
Cada vegada més acceptat com una alternativa a la medicació. No té contraindicacions ni efectes secundaris i els resultats es mantenen a llarg termini.
El Neurofeedback ha estat reconegut per l’Acadèmia Americana de Pediatria com el tractament més eficaç per al Dèficit d’atenció i Hiperactivitat (TDAH). Ha demostrat també la seva efectivitat en depressió, ansietat, estrès…
http://www.isnr.org/neurofeedback-introduction

AVALUACIÓ I TRACTAMENT A PARTIR DE L’EEG

Realitzem un electroencefalograma per mesurar l’activitat elèctrica cerebral (Q-EEG o Electroencefalograma Quantitatiu). Aquestes dades ens permetran obtenir uns mapes de les diferents àrees del cervell i la seva activitat elèctrica. Podrem veure si hi ha àrees alentides, o hiperactivades, quines freqüències estan més alterades, etc...

Aquestes informacions ens permetran un aprofundiment diagnòstic i una guia per poder dissenyar el tractament més adequat per cada pacient.

El tractament consisteix en proporcionar unes guies i un reforç al pacient perquè pugui, per ell mateix, corregir l’activitat cerebral problemàtica, i aprendre un funcionament més saludable.

Per això, col·loquem uns elèctrodes –uns sensors- en la superfície del cap, sobre la zona que volem treballar. Aquests elèctrodes no introdueixen res, no produeixen cap estimulació, només enregistren l’activitat cerebral que serà processada a través de l’equip de Neurofeedback.. Tot seguit, a través d’una pantalla, es mostraran uns indicadors –en forma de sons, imatges, animacions,..- que guiaran el pacient i li indicaran quan assoleix l’objectiu. Per exemple, les imatges de la pantalla es faran petites i borroses quan l’activitat cerebral estigui desregulada, i es tornaran grans i nítides quan l’activitat cerebral millori. Aquesta guia i aquest reforç, facilitaran que el pacient aprengui a regular-se i així millorar el seu funcionament cerebral.

A qui pot beneficiar el Neurofeedback

A QUI POT BENEFICIAR EL NEUROFEEDBACK?

El neurofeedback és eficaç en el tractament de diversos trastorns i simptomatologies:

  • Dèficit d’atenció i Hiperactivitat (TDA, TDAH)
  • Ansietat
  • Depressió
  • Trastorns de conducta, impulsivitat
  • Desordres del son
  • Epilèpsia
  • Abús de substàncies
  • Estrès, estrès laboral

També s’utilitza amb èxit en la potenciació de capacitats en esportistes d’elit, executius, i altres professionals que busquen el màxim nivell de rendiment en les seves activitats.

Quan és indicat el Neurofeedback

QUAN ÉS INDICAT EL NEUROFEEDBACK?

El Neurofeedback pot aplicar-se com a tractament únic o bé en combinació amb altres intervencions psicoterapèutiques, dins un tractament més ampli. Qualsevol tractament és més eficaç combinat amb neurofeedback.
És indicat quan el pacient està desbordat emocionalment, o estancat. També, quan volem assolir un nivell de més profunditat en el tractament.
En alguns trastorns, com el TDAH, o dèficits atencionals, el Neurofeedback és el tractament d’elecció ja que ha demostrat ser el més eficaç, com ho reconeix l’Acadèmia Americana de Pediatria, que l’ha situat en el nivell 1 d’eficàcia demostrada. (American Academy of Pediatrics report: Evidence-based Child and Adolescent Psychosocial Interventions, released November 2012)

El Neurofeedback seria també el tractament d’elecció quan el pacient te resistències o dificultats per expressar el que sent, com el passa sovint en el tractament d’adolescents.
També indiquem neurofeedback quan, amb un altre tipus de teràpia, hi ha un estancament o no es produeix millora significativa.

Tractament segur

EL NEUROFEEDBACK ÉS UN TRACTAMENT SEGUR.

Quan és aplicat per professionals experts, utilitzant equips certificats i d’ús clínic, i el tractament està dissenyat per a cada pacient a partir del seu EEG, no te efectes adversos.
És una tècnica no-invasiva: el pacient no rep cap tipus d’estimulació ni se li introdueix res a l’organisme.
Els resultats es mantenen en el temps.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA

L’Acadèmia Americana de Pediatria, que revisa la qualitat de la recerca en el tractament infantil, situa el Neurofeedback en el nivell 1 d’eficàcia demostrada.
També hi ha nombrosos estudis publicats, amb resultats positius, en una gran varietat de trastorns.

http://www.isnr.org/resources

https://www.washingtonpost.com/national/health-science/therapists-are-using-neurofeedback-to-treat-adhd-ptsd-and-other-conditions/2015/01/16/b38e6cee-5ec3-11e4-91f7-5d89b5e8c251_story.html?utm_term=.a091497c76f3